8 (812)902–86118 (499)250–9799

Vierailut

1. PÄÄLUOSTARIN ALUE
Valamon Kristuksen Kirkastuksen munkkiluostarin pääalueesta saa yleiskatsauksen retkellä, joka alkaa perinteisesti Luostarinlahden laiturilta, jonne Valamon laivaston alukset saapuivat 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa ja josta on erityisen kaunis näkymä korkealla kalliolla sijaitsevaan pääluostariin. Tie johtaa laiturialueelta pääluostarin mäen (Tabor) juurelle, josta nousevat jo viime vuosisadan keskivaiheilla rakennetut leveät 62-askelmaiset portaat vuoren huipulle. Portaiden vasemmalla puolella avautuu näkymä luostarin kuuluisaan puutarhaan, joka lumoaa herkällä kauneudellaan etenkin kukinta-aikaan ja hiljaisina syksyn kultaamina päivinä. Puiston reunaan on tehty polku, jota reunustaa pitkin kallion kylkeä kulkeva kuviollinen takorauta-aita ja jolta vanhan Valamon munkit, vastaanottaessaan tai saattaessaan pyhiinvaeltajien pikkulaivoja, ihailivat luostarilahden pintaa, johon punertavat kalliot heijastuivat. Tie jatkuu edelleen marmorisen Tsaarin eli Znamenie-ikonille omistetun kappelin ohitse kohti luostarin Pyhää Porttia, jonka yläpuolella on apostolien Pietari ja Paavali kirkko, johon on nykyään sijoitettu pohjoisen Laatokan alueen ikoninäyttely. Pyhän Portin läpi kuljettuaan vieraat saapuvat luostariin. Erityisen huomionarvoisa käyntikohde on luostarin tärkein toimiva temppeli, Vapahtajan Kirkastuksen kirkko, jossa lepäävät pyhien luostarin perustajien pyhittäjien Sergein ja Hermanin Ihmeidentekijöiden maalliset jäännökset. Retken aikana vieraat voivat nähdä trapesan yhteydessä sijaitsevan vanhimman Valamossa säilyneen Neitsyt Ma¬rian kuolonuneen nukkumisen kirkon sekä vuonna 2002 Valamon Jumalan Äidin ikonille pyhitetyn kirkon. He voi¬vat myös tutustua munkkikammioihin, talousrakennuksiin sekä kunnioittaa entisaikojen valamolaisia kilvoittelijoita veljestön vanhalla hautausmaalla. Matkamuistomyymälästä voi ostaa muistoksi luostarissa valmistettuja esineitä.
Retken pituus 1,5 km, retken kesto 2,5 t

2. MUNKKIEN SAARET

Laivaretki Valamon saariston kauneimmille paikoille länsirannikon Luostarinlahdelle, jonka korkealla rannalla sijaitsevat Valamon pääluostarin alue ja sen suurenmoinen Kristuksen Kirkastuksen kirkko, alkaa Iso Niikkananlahdella. Aluksen reitti kulkee pienten saarien, kuvankauniiden salmien ja syrjäisten Pyhän Nikolaoksen ja Johannes Kastajan skiittojen ohitse. Hiljattain peruskorjattu Pyhän Nikolaoksen skiitan kirkko, jonka ihmeellinen puhdaspiirteisyys ja harmonisuus avautuvat katsojalle aluksen kannelta, on yksi 1800-luvun lopun venäläisen rakennustaiteen mestariteoksista ja Valamon luostarin aarre.
Kaikkein ankarimmin luostarisääntöjä noudattavaan Jo­hannes Kastajan skiittaan ei perinteen mukaisesti vierailijoita päästetä. Alukselta käsin voimme nähdä sen kellotornin kupolin sekä harmaagraniittisen kumarrusristin, joka erottuu selvästi punertavia kallioita ja tummanvihreitä ha­vupuita vasten.
Retki alkaa Uuden Jerusalemin laiturilta, joka uudistettiin täysin vuonna 2007.
Kesto 35 min, risteily tehdään luostarin omalla OM-tyyppisellä moottorialuksella (matkustajapaikkoja 120).

3. UUSI JERUSALEM

Kiertokävelyn reitti kulkee seudulla, joka sai 1900-luvun alussa nimen Uusi Jerusalem. Sen keskus on korkealla Laatokan rannalla sijaitseva Uuden Jerusalemin skiitta, joka peruskorjattiin kokonaan ja vihittiin käyttöön sen 100-vuotisjuhlanaan vuonna 2006. Skiitan alakirkko, jonka koristelu muistuttaa varhaiskristittyä temppeliä, on raken­nettu Jerusalemin Kristuksen pyhän hautaluolan esikuvan mukaan. Uuden Jerusalemin skiitalta vie metsätie kohti Getsemanen istutettua puutarhaa, jossa eteläisten lehtipuulajikkeiden ja luonnonkauniiden syreenipensaiden keskellä sijaitsee pieni ja kodikas Getsemanen skiitta ja sen puinen Neitsyt Mari an kuolonuneen nukkumisen kirkko. Retki päättyy Öljymäelle, missä Herran Taivaaseen astu mi sen kappelin luota avautuu yksi runollisimmista näkymistä Laatokalle.

Kierroksella seurataan 1900-luvun alun suosittua venäläis­ten pyhiinvaeltajien reittiä.

Retken pituus 2,5 km, retken kesto 2 t 

4. KONEVITSAN LAMMET

Kävelyretken aikana selvitetään villin ja karun pohjoisen luonnon sekä munkkien ankaran kilvoitteluelämän yhteensopivuutta. Sisempien Igumenin lampien alueella saaren vieraita odottaa ihmeellinen ja suojaisa saaren kolkka, jossa aikoinaan sijaitsi kuuluisan igumen Damaskinin erakkomaja. Aina tyyni vedenpinta, josta heijastuu tiheä havumetsä, läpinäkyvän ja kahisevan holvikaaren muodostava tammikuja ja katajantuoksun kyllästämä sekä tervehdyttävä ilma, luovat erityisen rauhoittavan ilmapiirin.

Ei ole sattumaa, että juuri täällä sijaitsee Valamon luosta­rin pienin Konevitsan Jumalan Äidille nimitetty skiitta, jonka munkeilla oli siunaus lohduttaa Valamoon saapu­neita vieraita.

Kiertokävely päättyy Karjahoville, joka on 1800-luvun loppupuolelta asti tuottanut luostarille erinomaisia maitotuotteita. Opas kertoo luostarin taloudesta ja sen hoidosta.

Retken aikana tutustutaan erityisesti Valamon saariston ainutlaatuiseen luontoon, sen kasvi- ja eläinmaailmaan.

Retken pituus 3 km, retken kesto 2 t

LISÄOHJELMIA VALAMOSSA

5. PYHÄN NIKOLAOKSEN SKIITTA

Retki yhteen Valamon kauneimmista skiitoista, jossa on kaunis ja ainutlaatuinen arkkitehtonis-maisemallinen kokonaisuus: kunnostettu telttakattoinen Pyhittäjä Nikolaos Ihmeidentekijän kirkko, lumivalkoinen keljarakennus, omenatarha, massiivinen graniitista valmistettu kumarrusristi ja pieni, entisöity, luostarin tullilaitokselle kuulunut mökki.

Retken pituus 3 km,retken kesto 1,5 h. Retken toteutuminen vaatii aina luostarin Igumenin siunauksen. 

6. KALLIORANTA (PITKÄKALLION LAHTI)

Reitti kulkee Iso Niikkananlahden laiturilta Valamon saariston lounaisosassa sijaitsevalle maalauksellisen kauniille Pitkäkallionlahdelle ja Punainenniemelle, jossa on 1930 - ja 1940-luvuilla rakennettuja suomalaisia sotilaslinnoituksia.

Retken aikana kerrotaan Valamon luostarin vaiheista talvi-ja jatkosodan aikana sekä Valamon ja sitä ympäröivän Laatokan, Euroopan suurimman järven (jota paikalliset kutsuvat mereksi), ainutlaatuisen luonnon erityispiirteistä.

Retken pituus 4 km. Retken kesto 2,5 t

7. Igumenien hautausmaa

Tutustumisretki kevyestä kävelystä pitäville. Vähän yli kilometrin päässä pääluostarista sijaitsee ainutlaatuinen arkkitehtonis-maisemallinen kokonaisuus: Uusi eli Igumenien hautasmaa. Täällä suhteellisen pienelle alueelle on kerätty Venäjälle tyypillisiä puita ja pensaita alkaen leveälehtisistä jalavista ja saarneista Siperian pihtoihin ja setripuihin.

Vanhojen puiden varjossa sijaitsee rakennustaiteellisesti hyvin erikoinen hautausmaan kirkko, jonka alttarin taakse on haudattu Valamon luostarin johtajia.

Hieman kauempana hautausmaasta vieraat voivat nähdä valamolaisen Nikolai Hurskaimman erakkomajan, jossa itse tsaari Aleksanteri on käynyt. Igumenien hautausmaalta luostarille vie leveä puistokuja, jonka satavuotiset lehtikuuset kehystävät läpinäkyvän harson lailla.

Retken pituus 2 km. Retken kesto 1,5 t

8. PYHITYSSAARI

Risteily - ja patikkamatka Valamon itäpuolisen saariston Pyhityssaareen, jossa sijaitsee kunnianarvoisan Ih­meidentekijä Aleksanteri Syvä­riläisen skiitta.

Retkiohjelmaan kuuluu käynti skiitan kirkossa, kumar­rusristin luona ja luolassa. Näitä paikkoja Valamon veljeskunta ja pyhiinvaeltajat kunnioittavat erityisesti, koska perimätiedon mukaan juuri täällä asui kunnianarvoisa Aleksanteri Sy­väriläinen.

Retken kesto 3 t Aallon korkeuden ollessa yli 0,5 m retki toteutetaan risteilynä ilman rantautumista.

Retken toteutuminen vaatii aina luostarin Igumenin  siunauksen. 

9. IKIAIKAINEN VALAMOLAINEN LAULUTAPA

Konsertti tutustuttaa meidät ikivanhaan, kauniiseen kirkkolaulutraditioon, joka on uudelleen elpymässä Valamon luostarissa. Kuulijoille esitetään lisäksi kreikkalaiseen ja kartalia-kahetialaiseen kirkko­lauluperinteeseen kuuluvia lauluja, sellaisina kuin ne soivat Valamossa juhlallisten jumalanpalveluksien ai­kana.

Valamolaisten kirkkolaulajien äänitteitä on myynnissä halukkaille konsertin jälkeen.

Konsertin kesto 20 min.

10. VALAMON POLUILLA

Patikkaretki luonnonsuojelualueen ainutlaatuiseen maalaukselliseen luontoon. Retken aikana tutustutaan erilaisiin biotyyppeihin, eri kasvi - ja eläinlajeihin ja paneudutaan luonnonsuojelukysymyksiin.

Retken pituus 10 km. Retken kesto 4,5 t.

KONEVITSAN SAARI

11. KONEVITSAN LUOSTARI

Retki Laatokan lounaisosassa sijait­sevalle Konevitsan saarelle, joka on tullut kuuluisaksi sen vanhasta Jumalansynnyttäjän Neitsyt Marian syntymän luostarista. Ret­kiohjelmaamme kuuluu käynti luostarin pääkirkossa, jossa lepää Ihmeidentekijä Arseni Konevitsalaisen maalliset jäännökset, pyhimyksen, joka perusti tämän syrjäisen luostarin 1400-luvulla. Tutustumme myös munkkikammioihin, luostarin hotelli- ja talousrakennuksiin. Reitti jatkuu pitkin hiljaista, hiekkaista metsätietä pitkin Pyhävuorelle, jolla sijaitsee Kazanin Jumalanäidin ikonille pyhitetty skiitta, sekä tarunomaiselle Hepokivelle, hevosen pääkalloa muistuttavalle kivenjärkäleelle. Paikallisen perimätiedon mukaan sen luona pakanakansat suorittivat veriuhrejaan Pyhittäjä Arsenin saapumiseen ja hänen tekemäänsä käännytystyöhön asti. Nykyisin Hepokiven päällä sijaitsee pieni tsasouna, joka oli venäläisten pyhiinvaeltajien suosiossa 1800–1900-lukujen vaihteessa.

Toisin kuin mahtavan jylhä Valamo, Konevitsa tenhoaa hiljaisella ja vaatimattomalla kauneudellaan, jättäen sydämeen syvän rauhan tunteen.

Retken pituus 4 km. Retken kesto 3 t

Подобрать тур


SILVER-NECKLACE_logo_RU_sm.png